Arkiv

Posts Tagged ‘hjälpmedel’

Annika om arbetsminne och undervisning

07 augusti 2011 Lämna en kommentar

Läs gärna Annikas inlägg om arbetsminne och hjärnforskning (hos Tidsenliga lärverktyg). Hon reflekterar kring hjärnforskaren Torkel Klingbergs bok: ”Den lärande hjärnan”. Annika arbetar vid Elevhälsan i Umeå där hon hjälper elever och pedagoger att se möjligheter med teknik i lärandesituationer.

Annonser

Schola Comai – ny app som stödjer bokstavsbarn

Efter sommarlovet lanserar företaget Comai mobiltelefonsapplikationen Schola Comai, som täcker in de önskemål elever med NPF har för att få hjälp med att fixa koncentration och struktur. Schola Comai har tagits fram i samarbete med cirka 15 skolelever och deras lärare och föräldrar. Den kommer att  marknadsföras främst mot skolor, men det blir även möjligt att köpa enstaka exemplar. Läs mer här

Lästips om skolans syn på elever

Måste tipsa om en intressant artikel i Lärarförbundets tidning. Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktningen specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, har kartlagt skolans syn på varför elever har svårigheter i skolan. Och inte minst vems problem och ansvar det är.

Några citat från artikeln:

”Det finns en lång tradition av särlösningar och en vilja att skilja ut det som upplevs som annorlunda i skolan. Men synsättet har inte mycket stöd i styrdokumenten.”

”Rektorerna förlägger skolmisslyckandena till brister hos de enskilda eleverna och deras hemförhållanden, till förhållanden som de själva inte kan påverka. Även få lärare ansåg att det var skolan eller sättet att organisera undervisningen som var orsaken till elevers misslyckanden. De ansåg i nästan lika hög grad som rektorerna att problemen låg hos eleverna.”

Läs artikeln här

Och här har vi svaret på vilka anpassningar skolan kan göra t.ex vid nationella prov. Om man utgår ifrån kollektivets svagaste länk blir det bra för alla.

Grattis Comai

10 oktober 2010 Lämna en kommentar

Nyligen presenterades vinnarna i Post och telestyrelsens (PTS) innovationstävling, som syftar till att få fram användbara och tillgängliga kommunikationslösningar för personer med en funktionsnedsättning. T.ex för de som har problem med kognitionen. Comai – företaget som utarbetat det minneshjälpmedel som jag använder (Memo Comai) var en av de stolta vinnarna. Med finansiering från  PTS ska Comai nu utveckla ett mobiltelefonbaserat verktyg som ska vara ett administrativt stöd för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Produkten som ska utvecklas bygger vidare på den befintliga produkten Memo Comai. Enligt idéupplägget ska eleven med hjälp av mobilapplikationen kunna nå skolan/sina uppgifter och kunna påverka skolarbetet oavsett tid och rum.

Jag är jättenöjd med mitt hjälpmedel hittills. Och ännu bättre kan det säkert bli. Grattis Comai och lycka till!

Läs mer om tävlingen här och läs mer om Comai här

Var med och svara på frågor om e-tjänster

19 april 2010 1 kommentar

Jessica Karlsson vid Hjälpmedelsinstitutet (HI) tipsar om deras senaste webbenkät i IT-frågan. Denna gång vill HI få reda på vad funktionshindrade (t.ex personer med kognitiva funktionsnedsättningar som ADHD/ADD, Aspergers m.fl) tycker om bland annat om e-tjänster, sociala medier och hur det är att betala med kontokort. På detta område finns det nog en del tips att lämna.

Så här skriver Jessica till mig: ”Vi vill att framtidens produkter och tjänster ska bli bättre och tillgängligare för alla. Därför går vi ut med webbenkäter och frågar personer med funktionsnedsättningar om deras syn på dagens IT och telekom.”

IT-frågan drivs av HI och kommunikationsmyndigheter PTS. HI lovar att sprida resultaten från enkäten, vad vi tycker och tänker, vidare till produktutvecklare, beslutsfattare och andra berörda. Webbenkäten går att svara på till och med 26 april. Man ska vara 16 år för att få vara med.  Anmälan görs på http://www.hi.se/itfragan.

Ställer man smarta frågor, brukar det kunna gå att dra en hel del slutsatser. Har inte själv kollat in vad de frågar om och hur frågorna är ställda, då man måste vara inloggad med personligt lösenord för att se dem. Hoppas de tänkt på att t.ex aspergare ofta uppfattar saker och ting bokstavligt, när de formulerat sig. Jag brukar kunna reta upp mig just på att frågorna i enkäter brukar kunna tolkas på en rad vis.

ADHD-klockan för mig

16 mars 2010 10 kommentarer

Nu har jag hittat klockan för mig. Var ett tag inne på hjälpmedelslösningen Memo Comai som är mobiltelefons- och internetbaserad. Den ger användaren påminnelse-, planerings- och uppmärksamhetsstöd. Men har nu förkastat den helt. Använder klocka med larmfunktion (ibland mobiltelefonen med larm), vanlig kalender och bandspelare. När det gäller mobiltelefonen måste den ju vara på för att funka som hjälpmedel, annars kan den inte larma och påminna. Påslagen gör den mig alldeles för tillgänglig. Det skapar bara en massa stress hos mig. Folk som vill ha min uppmärksamhet och tid när jag behöver fokusera på annat.  Så det är ingen bra lösning alls.

Det som var bra med Memo Comai i mobilen var att det går att programmera in larmen via datorn, vilket verkligen är min melodi. Avskyr små knappar som det ska pillas på i rätt ordning dessutom. Och nu har jag hittat vad jag söker: Timex Ironman USB. Klocka som man kan programmera via datorn. Här hittar du en beskrivning av den. Vill ha! Undrar just om min arbetsterapeut kan förskriva en sådan eller om det inte ingår i sortimentet som hon bestämmer över.

Fler inlägg om kognitiva hjälpmedel hittar du här.

Bra om kognitiva hjälpmedel i DN

26 oktober 2009 1 kommentar

lasatidningDet verkar som om allt fler får upp ögonen för att psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder finns och att frågan om tillgång till hjälpmedel är viktiga för oss som har kognitiva brister. Denna gång är det utmärkte journalisten Thomas Lerner, som skrivit två artiklar om detta i dagens DN.

Vi får bl.a möta Tomas Hedborg i Danderyd som har stor hjälp av olika hjälpmedel: timstock, bolltäcke och olika mobiltelefonfunktioner. Man får veta att Tomas har diagnosen bipolär och att han antagligen också har ADHD. Han berättar om sig och sina dysfunktioner, liksom vilken hjälp han behöver och får. Och Tomas verkar tämligen nöjd med det som hans kommun bidragit med.

I den andra artikeln konstanterar dock journalisten Thomas Lerner redan i ingressen att:

”I dag finns allt fler hjälpmedel som kan öka livskvaliteten för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Men det är förvånansvärt få som får tillgång till dem.” Lerner skriver också att en förklaring kan vara att ansvariga politiker och socialtjänstemän har bristfälliga kunskaper om vilka hjälpmedel som faktiskt finns.

Det här har jag tagit upp i ett tidigare inlägg. Och det är ju faktiskt rent skamligt att det är på det viset. Förhoppningsvis handlar det om bara kunskapsluckor. Och de går det ju att göra något åt. Hoppas verkligen att Hjälpmedelsinstitutet (HI) lobbar hårt i frågan, tillsammans med olika intresse- och handikapporganisationer. HI har ju faktiskt fått pengar från regeringen för en satsning under åren 2003-2010 inom området kognition, som syftar till att förbättra och utveckla hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det hjälper ju inte bara att utveckla hjälpmedelen – folk måste ju få tillgång till dem också.

HI har faktiskt lyft frågan som Thomas Lerner tar upp, när de gick ut med resultatet av sin undersökning av kunskapsläget bland tjänstemän och politiker beträffande hjälpmedel. Vi får hoppas att de som har makt att fatta beslut i hjälpmedelsfrågor inte bara bär på okunskap, utan kanske också spariver eller ännu värre att de helt enkelt blundar för funktionshindrades behov. Det vore förskräckligt.

%d bloggare gillar detta: