Arkiv

Posts Tagged ‘hjärnan och minnet’

Hjärntest hos Hjärnfonden

Nu kan du på kul testa hur hjärnan funkar på Hjärnfondens webbsida. Man kan faktiskt lära sig ett och annat man inte visste (eller glömt). Där kan man också läsa mer om hjärnan och beteenden. Bra och upplysande är också denna webbsida som berättar om hjärnan och dess funktioner. T.ex om belöningssystem, minne och inlärning, manligt och kvinnligt etc.

Annonser

Översvämmad hjärna? Javisst

08 oktober 2009 Lämna en kommentar

default.aspMisslyckas du med att många bollar i luften samtidigt, sviker minnet och känner du dig otillräcklig? Lugn du är inte ensam. Och det behöver inte betyda – att du som jag – har ADHD.  Du kanske snarare har en översvämmad hjärna. Vår simultankapacitet är som bekant inte hur stor som helst och informationsflödet runt om oss blir allt större och mer påträngande. Har man ADHD märker man det här mycket tydligare än andra. För vår hjärna kan ju inte värja oss från de distraktioner som en vanlig hjärna kan.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Stockholm Brain Institute på Karolinska institutet, har skrivit en bok som heter: Den översvämmande hjärnan. Den försöker jag läsa just nu och den rekommenderar jag gärna. Torkel forskar om hur hjärnan hanterar uppmärksamhet och arbetsminne. Och kanske speciellt barn med ADHD, strokepatienter m.fl. Han har kommit fram till att arbetsminnet faktiskt går att träna upp. Spännande och förhoppningsvis kan vi med neuropsykiatriska funktionsstörningar som ADHD ha nytta av hans forskning även framöver.

I boken tar han upp ämnen som koncentrationssvårigheter, arbetsminnesproblematiken och ADHD. Han pratar också om lösningarna. T.ex arbetsminnesträning, medicinering som riktar in sig på att påverka dopaminreceptorerna och strategier att hantera barn med ADHD. Han nämner bl.a utbildningsprogrammet COPE (Community Parent Education Program) och Teach ADHD.

Under Hjärnans dag 2008 höll Torkel Klingberg ett föredrag med liknande innehåll som i boken. Filmer från detta tillfälle har lagts ut på Youtube. Här är den första av flera avsnitt.

Ge mer hjälpmedel till bokstavsfolk

25 september 2009 4 kommentarer

handiHäromdagen såg jag ett TV-inslag som handlade om att många med psykisk funktionsnedsättning som t.ex ADHD, Asbergers syndrom  m.fl, pga av kommunala tjänstemäns och politikers okunskap, riskerar få sämre tillgång till olika typer av kongnitiva hjälpmedel vilka kan öka funktionshindrade personers självständighet och kontroll. T.ex handdatorer som hjälper till med att påminna och strukturera upp vardagen.

Det är Hjälpmedelsinstitutet, som via undersökningsföretaget NovusOpinion, kommit fram till denna slutsats. Undersökningen är ett led i Hjälpmedelsinstitutets satsning under tidsperioden 2003-2010, att förbättra och utveckla hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Skrämmande resultat, men jag är inte förvånad.

I praktiken funkar det så att personliga hjälpmedel ska tillhandahållas av landsting och kommuner enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Varje sjukvårdshuvudman (dvs i grunden landstingspolitiker) fattar egna lokala beslut om vilka hjälpmedel som får förskrivas och vilka yrkesgrupper som får förskriva dem. Oftast är att arbetsterapeuter vid habiliteringsenheter eller vårdcentraler som förskriver kognitiva hjälpmedel, som kan underlätta läsande och skrivande, att planera och strukturera tid liksom att hantera pengar.

Vad kan då det faktum som NovusOpinion kommit fram till betyda? Att kunskaperna saknas gör antagligen att beslutsfattande sjukvårds- och landstingspolitiker (liksom beslutsförberedande tjänstemän) prioriterar frågan om hjälpmedel och resurser kring hjälpmedel olika. Det blir helt enkelt ett ojämlikt förhållningssätt i landet. Och visst kan det bli dyrt, åtminstone kortsiktigt sett, att dela ut mer hjälpmedel. Om alla med ADHD och Aspsbergers ska ha egen handdator bekostat av det allmänna, stiger kostnaderna. Samtidigt kanske dessa personer inte behöver lika mycket hjälp och assistans för att klara vardag och arbetsliv, vilket drar ned på personalkostnader. Kanske möjliggör en ökad förskrivning av hjälpmedel också för funktionshindrade att vara med och bidra till samhällets väl och ve genom att man får förbättrad arbetsförmåga. Ni vet väl vad Försäkringskassan brukar säga i reklamen: Vi frågar inte hur sjuk du är – utan hur mycket du kan arbeta.

Nyfiken på hjälpmedel? Läs mer på Hjälpmedelsinstitutets sida. Eller Funkaportalen. Och här kan du läsa om hjälpmedel för oss med ADHD. Så här säger Försäkringskassan om arbetshjälmedel. Apropå hjälpmedel, måste jag också tipsa om Victoria blogginlägg som handlar om att domptera en allt för fri hjärna.

%d bloggare gillar detta: