Arkiv

Posts Tagged ‘kognition’

Testa ha ADHD – Genrep om kognitionssimulatorn

24 april 2010 1 kommentar

Vill du testa hur det känns att ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ADHD, Aspergers  eller autism? Då kan du gå in på Hjälpmedelsinstitutets webbsida och testa deras kognitionssimulator. Du behöver först ladda ner det  bildvisningsprogram som erbjuds gratis på sidan och sedan kan du till vänster klicka på något av de funktionshinder du vill testa. Scenen som erbjuds är en lektion i skolan. Försök delta i lektionen och göra uppgiften. Ganska likt hur det känns i verkligheten tycker jag, även om simulatorn är väldigt enkel. Lycka till!

Annonser

Bra om kognitiva hjälpmedel i DN

26 oktober 2009 1 kommentar

lasatidningDet verkar som om allt fler får upp ögonen för att psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder finns och att frågan om tillgång till hjälpmedel är viktiga för oss som har kognitiva brister. Denna gång är det utmärkte journalisten Thomas Lerner, som skrivit två artiklar om detta i dagens DN.

Vi får bl.a möta Tomas Hedborg i Danderyd som har stor hjälp av olika hjälpmedel: timstock, bolltäcke och olika mobiltelefonfunktioner. Man får veta att Tomas har diagnosen bipolär och att han antagligen också har ADHD. Han berättar om sig och sina dysfunktioner, liksom vilken hjälp han behöver och får. Och Tomas verkar tämligen nöjd med det som hans kommun bidragit med.

I den andra artikeln konstanterar dock journalisten Thomas Lerner redan i ingressen att:

”I dag finns allt fler hjälpmedel som kan öka livskvaliteten för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Men det är förvånansvärt få som får tillgång till dem.” Lerner skriver också att en förklaring kan vara att ansvariga politiker och socialtjänstemän har bristfälliga kunskaper om vilka hjälpmedel som faktiskt finns.

Det här har jag tagit upp i ett tidigare inlägg. Och det är ju faktiskt rent skamligt att det är på det viset. Förhoppningsvis handlar det om bara kunskapsluckor. Och de går det ju att göra något åt. Hoppas verkligen att Hjälpmedelsinstitutet (HI) lobbar hårt i frågan, tillsammans med olika intresse- och handikapporganisationer. HI har ju faktiskt fått pengar från regeringen för en satsning under åren 2003-2010 inom området kognition, som syftar till att förbättra och utveckla hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det hjälper ju inte bara att utveckla hjälpmedelen – folk måste ju få tillgång till dem också.

HI har faktiskt lyft frågan som Thomas Lerner tar upp, när de gick ut med resultatet av sin undersökning av kunskapsläget bland tjänstemän och politiker beträffande hjälpmedel. Vi får hoppas att de som har makt att fatta beslut i hjälpmedelsfrågor inte bara bär på okunskap, utan kanske också spariver eller ännu värre att de helt enkelt blundar för funktionshindrades behov. Det vore förskräckligt.

Ge mer hjälpmedel till bokstavsfolk

25 september 2009 4 kommentarer

handiHäromdagen såg jag ett TV-inslag som handlade om att många med psykisk funktionsnedsättning som t.ex ADHD, Asbergers syndrom  m.fl, pga av kommunala tjänstemäns och politikers okunskap, riskerar få sämre tillgång till olika typer av kongnitiva hjälpmedel vilka kan öka funktionshindrade personers självständighet och kontroll. T.ex handdatorer som hjälper till med att påminna och strukturera upp vardagen.

Det är Hjälpmedelsinstitutet, som via undersökningsföretaget NovusOpinion, kommit fram till denna slutsats. Undersökningen är ett led i Hjälpmedelsinstitutets satsning under tidsperioden 2003-2010, att förbättra och utveckla hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Skrämmande resultat, men jag är inte förvånad.

I praktiken funkar det så att personliga hjälpmedel ska tillhandahållas av landsting och kommuner enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Varje sjukvårdshuvudman (dvs i grunden landstingspolitiker) fattar egna lokala beslut om vilka hjälpmedel som får förskrivas och vilka yrkesgrupper som får förskriva dem. Oftast är att arbetsterapeuter vid habiliteringsenheter eller vårdcentraler som förskriver kognitiva hjälpmedel, som kan underlätta läsande och skrivande, att planera och strukturera tid liksom att hantera pengar.

Vad kan då det faktum som NovusOpinion kommit fram till betyda? Att kunskaperna saknas gör antagligen att beslutsfattande sjukvårds- och landstingspolitiker (liksom beslutsförberedande tjänstemän) prioriterar frågan om hjälpmedel och resurser kring hjälpmedel olika. Det blir helt enkelt ett ojämlikt förhållningssätt i landet. Och visst kan det bli dyrt, åtminstone kortsiktigt sett, att dela ut mer hjälpmedel. Om alla med ADHD och Aspsbergers ska ha egen handdator bekostat av det allmänna, stiger kostnaderna. Samtidigt kanske dessa personer inte behöver lika mycket hjälp och assistans för att klara vardag och arbetsliv, vilket drar ned på personalkostnader. Kanske möjliggör en ökad förskrivning av hjälpmedel också för funktionshindrade att vara med och bidra till samhällets väl och ve genom att man får förbättrad arbetsförmåga. Ni vet väl vad Försäkringskassan brukar säga i reklamen: Vi frågar inte hur sjuk du är – utan hur mycket du kan arbeta.

Nyfiken på hjälpmedel? Läs mer på Hjälpmedelsinstitutets sida. Eller Funkaportalen. Och här kan du läsa om hjälpmedel för oss med ADHD. Så här säger Försäkringskassan om arbetshjälmedel. Apropå hjälpmedel, måste jag också tipsa om Victoria blogginlägg som handlar om att domptera en allt för fri hjärna.

%d bloggare gillar detta: